Hygiëne en ethiek staan bij Praktijk KI-MA hoog aangeschreven. Ik verwacht dan ook van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Voorafgaand aan elke massage zal er een korte anamnese worden afgenomen, om er zeker van te zijn dat u gedeeltelijk of geheel gemasseerd mag worden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Eventueel medicijngebruik dient u aan mij mede te delen.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

Het afzeggen van afspraken:

Indien u een afspraak wilt annuleren, dan hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Als ik niet in de gelegenheid ben om mijn telefoon op te nemen, verzoek ik u mijn voicemail in te spreken. Bij geen of een te late afzegging ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. U krijgt dan een factuur thuisgestuurd.