Praktijk KI-MA vindt hygiëne belangrijk. Er wordt gezorgd voor een prettige werkruimte en schone handdoeken.

 • Het is prettig als u ook aan hygiëne denkt, neem bijvoorbeeld vooraf aan uw massage een douche of bad.
 • Tijdens de massage wordt het ondergoed aangehouden.
 • Houd er rekening mee dat u niet met een volle maag naar de massagepraktijk komt. Het is beter om een uur voor de massage niet meer te eten.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage tijdens de behandelperiode wel wenselijk is.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelende arts hierin toestemt.
 • Eventueel medicijn gebruik dient u aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de  behandeling noodzakelijk. (zie ook de pagina contra-indicaties)
 • Mobiele telefoons dienen op stil te staan tijdens de behandeling.

 • Wanneer u een afspraak heeft, dan dient u op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn.

 • Mocht u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat zijn de gemaakte afspraak na te komen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch, bij geen gehoor de voicemail inspreken, en eventueel ook via de mail aan mij door te geven.

 • Afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Indien ik niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde behandeling.